Обучение специалистов

Обучение специалистов

Энергетикалық ұйымдар қызметінің тиімділігі көбінесе қызметкерлердің біліктілігі және кәсіби шеберлігінен анықталады, сондықтан барлық компаниялар белсенді кадр саясатын жүргізеді.

Бүгінде әрбір ЕТК тұтынушылардың мүдделерін кәсіби қамтамасыз ете отырып, энергетика облысында өз шеберліктерін үнемі жетілдіріп, барлық жаңа және озық заттарды игеретін жоғары білікті мамандар жұмыс істейді.

2019 – 2021 жж. кезеңінде компанияның бағдарламашылары, экономистері, бухгалтерлері және заңгерлері біліктілікті арттыру курстарына, семинарларға және тренингтерге келесі бағыттар бойынша қатысты: салық және бухгалтерлік есеп, жоспарлау және бюджеттеу, заң тәжірибесі, қаржылық есептердің талдауы, ҚР бәсекелестік туралы заңнамасы, ХҚЕС, жанжалсыз тиімді қарым-қатынас, халықаралық және басқа да көптеген стандарттар ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 талаптары негізінде менеджменттің біріккен жүйесінің ішкі аудиторларын дайындау.