Безопасность труда

Безопасность труда

"ҚКЖ" ЖШС басшылығы жұмыскерлердің еңбекті қорғау, денсаулық сақтау және қауіпсіздігін өз қызметінің ажырамас бөлігі және барлық деңгейлердегі басқарушылық персоналдың бірінші дәрежесіндегі міндеті ретінде қарайды. Компания құрылған сәттен бастап жыл сайын ЕҚ және ҚТ қамтамасыз ету үшін аударылатын қаражат көлемі бірнеше рет өсті.

"ҚКЖ" ЖШС өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау облысында келесі мақсаттарды алдына қояды:

  • Әрбір жұмыс орнында салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын  құру.
  • Өндірістік жарақат деңгейін төмендету.
  • Кәсіби аурулар деңгейін төмендету.

Көрсетілген мақсаттарға қол жеткізу үшін  Компанияның әрбір кәсіпорында өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша әдістемелік материалдарына, еңбек қауіпсіздігі бойынша стандарттар жүйелеріне, әртүрлі өндірістік қызмет салаларындағы бірыңғай және салалық қауіпсіздік ережелеріне, қауіпсіз жұмыс енгізу талаптарына, ережелеріне, талаптарына, нұсқаулықтарына және басқа да өнеркәсіптік қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша нормативтік-құқықтық актілеріне жабдықтың техникалық жай-күйінің сәйкестігі бақылаулар ережелері мен құралдарына басшылық ететін арнайы қауіпсіздік қызметі, еңбекті қорғау және АҚ және ТЖ құрылған.

Әрбір ЕТК өзінің ішкі ережелері бойынша еңбекті қорғау және өндірістік қызметті қауіпсіз жүзеге асыру үшін әзірленді, бірақ барлық компаниялар үшін басты бірыңғай қағида болып қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты алғанда басымдығы принципі  табылады.