Миссия Группы компаний

Миссия Группы компаний

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» компаниялар Тобының міндеті – әрбір тұтынушыға сенімді және сапалы энергиямен жабдықтауды қамтамасыз ету, өз аймақтарында ұзақ мерзімді экономикалық өсуге және әлеуметтік тұрақтылыққа, олардың гүлденуі мен дамуына ықпал ету.

Топ, сондай-ақ, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануда қоршаған ортаны қорғау және сақтауды өз міндеті деп табады. Басты приоритетіміз ретінде біз өз тұтынушыларымызбен бірлігімізді, адал және ашық диалог және ортақ міндеттерімізді жүзеге асыруды қоямыз.