logo

+7 (7172) 279 472

Біз жеткен жетістіктер

«Қазақстан коммуналдық жүйелері» компаниялар Тобының 14 жыл Қазақстан энергетикалық нарығына қатысуында өндірісті жаңғырту бойынша нәтижесінде Топқа кіретін барлық кәсіпорындарда дамудың тұрақты динамикасына қол жеткізілген ауқымды жұмыстар жүзеге асырылды.


«Караганда Энергоцентр» ЖШС

karaganda energocenter2021 жылы Қарағандылық ЖЭО-1 мен ЖЭО-3 электр энергиясын 4,429 миллиард кВт*сағаттан астам және жылу энергиясын 3,3 миллион Гкал өндірді. Соңғы 10 жылда электр энергиясын өндірудің өсуі атап өтілді, бұл 2012 жылдан бастап 2016 жылға дейінгі кезеңде қазандық агрегаты мен турбинаны қамтитын жаңа турбоагрегат және энергоблок пайдалануға енгізілген ЖЭО-3 қуатын кеңейтудің іске асырылған ірі ауқымды жобаларымен байланысты. Жаңа жабдықты іске қосуды ескере отырып, Қарағанды ЖЭО-3 электр қуатына - 670 МВт, жылу қуатына – 1432 Гкал/с Гкал шықты.

Өндірілген электр және жылу энергиясы тұтынушыларға толықтай жеткізіледі. 2021 жылы станциялардың электр энергиясының шығыны өз қажеттіліктеріне азайтылды және 2020 және 2012 жылдармен салыстырғанда мазут үнемделді. Бұл көрсеткіштер жабдықтың жоспарлы күрделі және ағымдағы жөндеулерін жыл сайын орындаумен және одан әрі сапалы энергиямен жабдықтауға және энергия тиімділігін арттыруға бағытталған іс-шаралармен байланысты.

2021-2022 жылдардағы жылу беру маусымына дайындық кезінде 16 қазандық агрегат пен 10 турбинаға жөндеу жүргізілді. Қазандық жабдықтарында 3 қазандық күрделі жөндеуден өтті және 13 қазандық агрегаты ағымдағы жөндеуден өтті. Турбина жабдығында 3 турбинаны күрделі жөндеуден және 7 турбоагрегатты ағымдық жөндеуден өтті. Жұмыстардың үлкен көлемі қосалқы жабдықтар мен күл үйінділерімен байланысты болды. Жылумен жабдықтау сапасы мәселелерін шешуге ерекше назар аударылды. Олар жылу жабдықтарын дайындады: желілік су жылытқыштар мен ең жоғары қазандықтарда олар тазалау, жуу және қажетті жөндеу-дайындау жұмыстары. ЖЭО-3 аумағында тікелей өтетін беру құбырында оқшаулауды толық ауыстыру жүргізілді. Барлық осы шаралар жылу желісіне қызмет көрсету температурасын арттыруға мүмкіндік береді.


«Қарағанды Жарық» ЖШС

karagandi zharikҚарағанды облысының жетекші электржелілік компаниясы болып табылатын «Қарағанды Жарық» ЖШС жыл сайын өзінің энергетикалық нысандарын жаңартып отырады. 2016-2020 жылдардағы инвестициялық бағдарлама шеңберінде «Қарағанды Жарық» ЖШС 506 шақырымнан астам электр беру желілерін қайта жаңғыртып, салды, сондай-ақ 406 шақырым ӘЖ-35-110-220кВ күрделі жөндеу жүргізді. Трансформаторлық қосалқы станциялардың жалпы санының 20% — ы қайта құрылды. 2015 жылдан бастап 2021 жылға дейінгі кезеңде электр энергиясының шығындары 9,9% - дан 7,64% - ға дейін төмендеді, ал трансформаторлық қуат осы кезеңде 3718 кВа-дан 4086 кВа-ға дейін ұлғайды.

2016 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС 148,5 км ЭБЖ (КЛ-6-10кВ, КЛ 0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ, КВЛИ-0,4 кВ) қайта құрды және салды. Сондай-ақ, 119 бірлік ТП (КТП) және КТПГ қайта құрылып, орнатылды.

2017 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС 78 бірлік ТП (КТП) және КТПГ модернизациялады. 89,6 км электр беру желілерін (КЛ-6-10кВ, КЛ 0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ, КВЛИ-0,4 кВ) салу және реконструкциялау бойынша жұмыс жүргізілді.

2018 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС ЦРП-6кВ қайта құрды, сондай-ақ 139 жиынтықты трансформаторлық қосалқы станцияларды және қалалық үлгідегі жиынтықты трансформаторлық қосалқы станцияларды орнатты және жаңартты. Сондай-ақ 126,07 км ЭБЖ (КЛ-6-10кВ, КЛ 0,4 кВ, КВЛ-0,4 кВ, КВЛИ-0,4 кВ) салынды және қайта жаңартылды, және қосымша 153,8 км ӘЖ-35-110-220кВ күрделі жөндеу жүргізілді.
2019 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС «Тихоновка» 110/10 кВ ҚС құрылысын аяқтап, пайдалануға берді, Бұл Әлихан Бөкейхан атындағы аудандағы барлық санаттағы тұтынушылар үшін электрмен жабдықтау сенімділігін едәуір арттырды. «Тихоновка» ҚС арқылы қосымша шамамен 20 МВт электр қуаты тасымалданатын болады, бұл перзентхана, мектептер, балабақшалар сияқты әлеуметтік маңызды объектілерді сенімді электр берумен қамтамасыз етеді. Сондай-ақ осы жобаны іске асыру шағын және орта бизнес субъектілерін дамытуға қосымша серпін береді.

2020 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС «Саран» 220/110/10 кВ қосалқы станциясын қайта жаңартты. Сондай-ақ, 31 бірлік көлемінде 35 және 110 кВ-ҚС техникалық жаңғырту жүргізілді.

2021 жылы «Қарағанды Жарық» ЖШС SCADA (1 кезең) 35-220 кВ жоғары деңгейдегі мониторингтің, өлшеулердің, авариялық сигнализация мен байланыстың аппараттық-бағдарламалық кешені жабдықтарының монтажын жүргізді.


«Өскемен ЖЭО» ЖШС

uktets«Өскемен ЖЭО» ЖШС — Қазақстан Республикасының шығысында, Өскемен қаласында орналасқан жылу электр орталығы. Бұл аймақтағы ең ірі жылу электр станциясы.

Кәсіпорынның негізгі қызмет түрі болып табылатын жылу және электр энергиясын өндіру аралас тәсілмен жүзеге асырылады. Бүгінгі күні станцияда 9 қазандық агрегат және 8 турбиналық агрегат орнатылған. Станциямен өндірілетін жылу энергиясы қаланың тұрғын үй-коммуналдық секторы жүктемесінің 80%-дан астамын жабады. «Казцинк» ЖШС және «ҮМЗ» АҚ сияқты аймақтың ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарын жылу энергиясымен қамтамасыз етеді.

2013–2016 жж. ірі инвестициялық жобалардың бірі №12 ст. турбоагрегаттың құрылысы болды. Жаңа турбинаны орнату бойынша инвестиция көлемі – 11 млрд.484 млн. теңгені құрады.

№12 ст. жаңа турбоагрегатты салу және іске қосу жобасы келесі мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік берді:
• тұтынушылардың электр энергиясын жеткізудегі өсіп отырған қажеттіліктерін қанағаттандыруға;
• өндірістік электр қуатын тиімді қазіргі заманғы технологиялық жабдықпен қамтамасыз етуге;
•  жылуландыру циклі бойынша электр энергиясын қосымша өндіруге;
• бу турбинасы арқылы жоғары қысымды артық буды пайдалану есебінен, сондай-ақ редукциялық-салқындату қондырғыларында (РСҚ) буды редукциялаудың орнына технологиялық буды беру және қаланы жылыту (когенерация) үшін реттелетін іріктеулер нәтижесінде алынған буды қолдану арқылы станцияның тиімділігін арттыруға. Қуаты 120 МВт құрайтын жаңа турбина жылына шамамен 800 млн.кВт*сағ өндіреді.

Жобаны іске асыру станцияның тиімділігі мен сенімділігін едәуір арттырды. Жаңа турбоагрегатта сутекті-ауалы салқындату функциясының орнына генераторды ауамен салқындату функциясы орнатылған, бұл өрт қауіпсіздігін жақсартты. Оператор турбоагрегатты заманауи автоматты жүйелердің көмегімен басқара алады; авариялық жағдайдың дамуын болдырмау үшін заманауи микропроцессорлық қорғау жүйесі және турбоагрегаттың вибромониторинг жүйесі орнатылды.

Соңғы жылдары кәсіпорын инвестициялық қызметке шығындарды едәуір арттырды. 2017 жылдан бастап Өскемен ЖЭО оң нәтижелерге қол жеткізу мақсатында жабдықтарды қайта құру және жаңғырту, энергетикалық қуаттылықты кеңейту бойынша бірқатар іс-шараларды іске асыруды жүргізді, олардың негізгілері төмендегідей:

1. Электр энергиясын өндіру 416,7 млн.кВтсағ (23,8%-ға) ұлғайды, электр энергиясын беру 360,8 млн. кВтсағ (24,6%-ға) ұлғайды. Орташа жылдық электр қуаттылығы 47,6 МВт-қа (23,8%-ға) артты;
2. Өз қажеттіліктеріне электр энергиясын тұтыну үлесі 15,54%-дан 14,98%-ға дейін (0,56%-ға) төмендеді;
3. Мазуттың өндірістік шығындары 510 тоннаға (33,3%-ға) төмендеді;
4. Электр қуатын пайдалану тиімділігінің коэффициенті 12,8%-ға ұлғайды. Жылу қуатын пайдалану тиімділігінің коэффициенті 1,8%-ға артты
5. Жылу энергиясын беруге шартты отынның үлестік шығысы 3,4 кг.ш. т/Гкал-ға (немесе 1,9%-ға)төмендеді;
6. Қазандық агрегаттардағы орташа жылдық бу жүктемесі 1074-тен 1252 тонна/сағатқа дейін (178 тонна/сағатқа немесе 16,6%-ға) ұлғайтылды.


«Маңғыстау өңірлік электртораптық компаниясы» АҚ

mangistauЖарты ғасырдан астам уақыт бойы «МӨЭК» АҚ Маңғыстау облысындағы мұнай-газ саласындағы кәсіпорындарға, өнеркәсіптік және әлеуметтік нысандарға, сондай-ақ Маңғыстау облысының тұрғындарына электр энергиясын беруге және таратуға бағытталған ірі кәсіпорын болып табылады.

Жыл сайын «МӨЭК» АҚ өзінің энергетикалық нысандарының құрылысын және белсенді жаңғыртуын жүргізеді. Жабдықтың сенімділігін арттыру бойынша жұмыстар бекітілген Инвестициялық бағдарлама шеңберінде жүргізіледі. 2020 жылы «МӨЭК» АҚ 2016-2020 жылдардағы инвестициялық бағдарламаны іске асыруды сәтті аяқтады, оның барысында 27 млрд.теңгеден астам қаражат жұмсалды. Бес жыл ішінде 55 қосалқы станция жаңғыртылды, сондай-ақ ұзындығы 236,646 км әуе желілері салынды.

2016 жылы «Өңірлік диспетчерлік орталық» (ӨДО) жаңа нысаны пайдалануға берілді. Оны құрудың негізгі мақсаты Маңғыстау облысының энергия жүйесінің үздіксіз, кепілді және сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету болып табылады.

«МӨЭК» АҚ Қазақстанда электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесіне (ЭКЕАЖ) көшкен алғашқы компания болды, бұл электр энергиясын жеткізушіден тұтынушыға беруге дейін толық ескеруге және бақылауға мүмкіндік береді.
2019 жылы компания қосалқы станцияларда SCADA жүйесін енгізе бастады.

2019 жылы Ақтаудан Қаражанбас мұнай кен орнына қарай және трансформаторларды ауыстырумен «Узень» қосалқы станциясынан «Плато» ҚС дейін электр беру желілерінің (ЭБЖ-220кВ) құрылысы аяқталды.

2020 жылы «МӨЭК» АҚ Қарақия ауданында шаруа қожалықтарына арналған электр беру желісінің (ЭБЖ-10 кВ) құрылысын аяқтады.
2020 жылы Маңғыстау облысының туризмін дамыту мақсатында «МӨЭК»  АҚ «Тёплый пляж» ауданындағы «База-отдыха» қосалқы станциясындағы «Rixos Aktau» қонақ үй кешеніне дейін 1х2,5 МВА күштік трансформаторларды 2х16 МВА ауыстыра отырып, ұзындығы 10,5 км ЭБЖ-10 кВ (электр берудің қос тізбекті әуе желісі) құрылысын сәтті аяқтады.


«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС

ontustik zharik tranzitСоңғы 5 жылда «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 58 қосалқы станциясын жаңғыртып, 4 952 шақырымды құрайтын әуе желілері тартылды. Сонымен қатар, 44,5 шақырымға созылған КЛ-10-0,4 кВ кабельді желісі жаңартылды. Оған қоса, 726 дана ТП/КТП-10/0,4 кВ су жаңа құрылғылар орнатылды.  

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС 2017 жылы Электр энергиясына коммерциялық есеп жүргізудің автоматтандырылған жүйесін (АСКУЭ) енгізуді қолға алды. Бүгінде 42 қосалқы станцияда 446 есеп жүргізу құрылғысы орнатылған. 238 ТП, КТП жабдықтарында 35 092 есеп жүргізу құрылғысы қойылды.   

Соңғы 5 жылда Шымкент қаласы бойынша 6 тұрғын алапта, 5 елді мекенде және 6 шағынауданда жаңадан әуе желілері жүргізілді. Осы жұмыстардың аясында 226,208 шақырымға шақталған СИП-0,4 кВ желісі тартылды. Сонымен қатар РП, КТП-10/0,4 кВ жабдықтарының 78 данасы орнатылды.  

Осындай кезең аралығында Түркістан облысы бойынша 12 ауылда 40, 138 шақырымды құрайтын жаңа әуе желісі жүргізілді. РП/КТП жабдықтарының 9 данасы орнатылды.      

2015 жылы Шымкент қаласында 2*40мВА қуаттылықты құрайтын 110кВ-тық «Северная» қосалқы станциясы мен тура осындай, 2*40мВА қуаттылығы бар 110 кВ-тық «Нұрсәт» жабық қосалқы станцияларының құрылысы жүргізіліп, елдің игілігіне жұмыс істеп жатыр.
2020 жылы Түркістан қаласындағы Отырар шағын ауданында  2*40 мВА қуаттылығы бар 110/10-10 кВ-тық «Яссы» жабық қосалқы станциясы мен  110 кВ желілерінің құрылысы жүргізіліп, пайдалануға берілді.
2021 жылы Сайрам ауданында 6,3мВА қуаттылығы бар 35/10кВ қосалқы станциясының құрылысы аяталып, қазір сол өлкедегі халыққа қалтқысыз қызмет етіп жатыр.   


«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС

karagandi zhilu sbit«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС - нің абоненттермен жұмыс істеуде көп жылдық, жетістікке толы жұмыс тәжірибесі бар, бірнеше жыл бойы өз абоненттері үшін қызмет көрсетудің жоғары стандарттарын, жаңа қызметтердің бастамаларын  енгізуде. Өткізу компаниясы тұынушыларының саны жылдан жылға артуда, бұл электр және жылу энергиясын шығару көлемінің артуына әкеп соқтырады.

Соңғы 5 жылда  «ҚарағандыЖылуСбыт»  ЖШС -і  тұтынушылары санының тұрақты түрде  өсуі дәлелденіп отыр, 2017- 2021 жылдар аралығында 13 550 тұтынушыға артты. Оның ішінде заңды тұлғалар – 500, жеке тұлғалар  - 13 050. Бүгінгі таңда компания тұтынушыларының саны: жеке тұлғалар – 197 мыңнан астам, заңды тұлғалар 5 мыңнан астам.

Бұл оң өзгеріске Қарағанды қаласының кешенді дамуы себепші болып отыр: тұрғын үйлер, бизнес – орталықтар, әлеуметтік нысандар салынып, қолданысқа берілуде, шағын және орта бизнес субъектілерінің саны артуда.

«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС -де қолайлы қызмет көрсету мақсатында клиенттер үшін қызметтер енгізілуде, қолдау табуда және дамып келеді.

Компания орталық кеңсесінің  операция залында «Электронды кезек» жүйесі орнатылған, бұл жүйе - келушілерді қабылдауды ретке келтіруге, компания жұмысын оңтайландыруға, беделін көтеруге, қызмет көрсетудің сапасын жақсартуға септігін тигізеді. Күн сайын компанияда 350 абонентке қызмет көрсетіледі.

Сондай – ақ, тұтынушылар коммуналдық қызметтерді жеткізуге қатысты барлық сұрақтар бойынша WhatsApp корпоративті нөміріне хабарласа алады. Абоненттерге қызмет көрсету бойынша компания жұмысының тиімділігі мен жеделдігін арттыру үшін тұрғындармен жұмыс жасау бойынша аумақтық учаскелер мен анықтамалық – ақпараттық  қызмет жұмыс істейді. Анықтамалық – ақпараттық  қызметке әр күн сайын тұтынушылардан 450 қоңырау келіп түседі. Өтінімдердің басым көпшілігі абоненттердің жеке деректерін, тіркелген тұрғындар санын, жылжымайтын нысанның жылытылатын көлемін өзгертумен, қажетті құжаттар тізімімен, электр және жылу энергиясы бойынша дербес шоттарды ашумен байланысты.

Компанияның ресми сайтында www.kzs.kz  «Жеке кабинет» жүйесі жұмыс істейді, бұл жүйе арқылы тұтынушылар өздігінен ағымдағы шот жағдайы туралы ақпаратты меңгереді, квитанцияны шығарады, жеке деректерді өзгерту үшін онлайн – өтініш бере алады.
«ҚарағандыЖылуСбыт» ЖШС -нің қызметінде болып жатқан өзгерістермен әлеуметтік желілер арқылы Instagram және Facebook корпоративті парақшаларында таныса алады.

2016 жылдан бастап Компанияның құрамында жалпы үй ішілік инженерлік жүйені кәсіби түрде пайдалану бойынша қызмет ұсынатын ЖҮІИЖ қызметі жұмыс жасайды. Жалпы үй ішілік жүйе бойынша кәсіби қызмет көрсету ЖҮІИЖ кешенді жөндеуден өткізуді, содан кейін оларды ұзақ мерзімге сервистік пайдалануды қарастырады. 5 жылда қаланың көп қабатты үйлеріне қызмет көрсету бойынша 85 шарт жасалды.


«Энергопоток» ЖШС

dostizheniya 3«Энергопоток» ЖШС басты мақсаты тұтынушыларға  жоғары дәрежеде қызмет көрсету болып табылады. 2018 жылдан бері «Энергопоток» ЖШС тұтынушыларының қатары 80 мыңға артқан. Оның ішінде жеке тұлғалар саны -71 427 құраса, заңды тұлғалар саны -7 741 өскен. Осылайша, бүгінгі күні «Энергопоток» ЖШС тұтынушыларының жалпы саны  678 113 жетті. Оның ішінде 646 261 жеке тұлғалар болса, 31 832 заңды тұлғалар.

Сандық технологияны жүзеге асыру аясында тұтынушыларға ыңғайлы жағдай жасау мақсатында 2021 жылдың наурыз айынан бастап, заңды тұлғалар үшін жаңа интернет-сервис іске қосылды.  «Заңды тұлғалардың жеке кабинеті» деп аталатын бөлімде кәсіпкерлер үшін электронды-цифрлы қолтаңбаны пайдалану арқылы қызмет көрсетудің тиімді жағдайлары жасалған.  

2021 жылдың ақпан айынан бастап,  Telegram және  Whatsapp желілері іске қосылды. Онда жеке тұлғалар үшін төлем құжаттарының электронды түрі ұсынылып, онлайн режимде электрмен жабдықтау бойынша тұтынушыларға кеңес беріледі. Осының аясында тұрғындар тек қызмет көрсетудегі сұрақтарға жауап алып қана қоймай, Facebook және Instagram әлеуметтік желілері арқылы кері байланыс орнатуға мүмкіндік алды.  

Бүгінде «Энергопоток» ЖШС Түркістан облысы бойынша 18 контакт-орталығы, ал Шымкент қаласы бойынша 3 контакт-орталығы жұмыс істеп жатыр.

"Қазақстан коммуналдық жүйелері" ЖШС © 2024 Барлық құқықтары қорғалған.

Please publish modules in offcanvas position.